image

Toyohari behandling

imageHvordan foregår en behandling

Der er noen klare forskjell mellom Toyohari behandling og andre typer av akupunktur. For pasienten vil Toyohari tilnærmingen virke mer skånsom da behandlerens berøring og nåleteknikk føles lettere og mindre invasiv. Pasienten vil ikke kjenne nålestikk. Dette er en fordel ved behandling av mennesker med nåleskrekk eller barn.

Hovedaspektet ved behandlingen er å stille diagnosen eller å finne den fundamentale energi ubalanse i kroppen, så kalt Sho eller mønster. Dette gjøres ved observasjon, utspørring, pulstaking og palpasjon av abdomen til pasient.
Den andre del av behandlingen jobber med symptomer, som pasienten kjenner selv. Hvis akupunktøren har funnet og behandlet den rette Sho, da forventes det at effekten av behandlingen blir bedre og lengre varende. I tillegg vil pasienten føle seg bedre i seg selv. Dette er en forskjell som gjør Toyohari helt annerledes i forhold til andre typer av akupunktur.
En behandling varer fra en halv til en hel time og er som regel en veldig behaglig og avslappende opplevelse.


Behandling med moxa (moxibustion)


imageMoxibustion eller moxa er behandling, hvor der overfladisk på huden brennes urter, mugwort (Artemisia Vulgaris)l.Denne urten har vært brukt i over 2000 år på grunn av sine helbredende egenskaper. I Toyohari brennes moxa i størrelsen av et halv eller et helt risskorn uten at pasienten blir brent.


Egenskaper for Moxibustion:    
                                                        
Tilfører varm energi til kroppen.  
                     
Regulerer kroppens Immunfunksjon gjennom
normal produksjon av hvite blod legemer.

Har en positiv effekt på andre blod legemer.

Har Anti-biotisk, anti-viralt og anti-parasitiske egenskaper. 

Har behagelig og avslappende lukt.

I Vesten er moxa relativt ukjent sammenlignet med akupunktur. Uansett historie og praktisk utførelse har de vært anvendt sammen. I Kinesisk skriftspråk skrives akupunktur og moxibustion sammen


= ACUPUNCTURE & MOXIBUSTION